perjantai 8. kesäkuuta 2012

Ensi viikon ohjelmaa ja mietteitä tulevasta NN:n kokouksesta


Maanantaina nuorisoneuvostolla on tapaaminen lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aulan kanssa. Tapaamiseen on näillä näkymin nuorisoneuvostosta osallistumassa sihteerimme Inka, pj Laura, minä (Elli-Marja) ja Inga. Tapaaminen on Sajoksessa ja tarkoituksena on keskustella vapaamuotoisesti ajankohtaisista asioista ja muutenkin saamelaislapsista-ja nuorista.

Torstaina nuorisoneuvostolle on luvassa koulutusta, jonka tulee pitämään Alliansin edustaja. Koulutuksen avulla saamme tietoa nuorten vaikutusmahdollisuuksista ja koulutuksen tarkoituksena on tietenkin innostaa meitä vaikuttamaan entistä enemmän saamelaisnuoria koskeviin asioihin.

Perjantaina meillä onkin nuorisoneuvoston kokous. Asialistalla on mm. tavoitteiden laatimista kuluvalle vuodelle sekä koko toimikaudelle ja blogi- ja nettisivuasiaa. Nuorisoneuvosto on edellisessä kokouksessaan päättänyt yhteistyöstä sveitsiläisen ihmisoikeuksia ajavan järjestön Incomindios:in kanssa. Nuorisoneuvostosta nimetään kaksi edustajaa Sveitsin Zurichissä järjestettävään alkuperäiskansaoikeuksien koulutukseen, ja mikäli kaikki onnistuu, nämä kaksi matkaavat elokuussa kouluttautumaan.

 Nuorisoneuvoston tavoitteisiin on kirjattu saamelaisten oikeuksista tiedottaminen. Monet saamelaisnuoret eivät ole tietoisia esimerkiksi kielellisistä oikeuksistaan, ja tähän nuorisoneuvosto haluaa puuttua. Kun saamelaisnuoret ovat tietoisia oikeuksistaan, se rohkaisee heitä osallistumaan enemmän yhteiskunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Kokouksessa keskustelemme koulutuksen järjestämisestä ja toivottavasti myös päätämme järjestää tälläisen.

Asialistalta löytyy lisäksi mm. Ijahis idja 2012, Saamelaisneuvoston konferenssi ja kannanottopyyntö Mirka Halosen tekemään opinnäytetyöhön “Utsjokelainen koulupudokas, Saamelaisen elämäntavan ja kasvatuksen vaikutus koulupudokkuuteen”.  Opinnäytetyössä tulee esille, kuinka utsjokelaiset nuoret keskeyttävät koulun useammin kuin muualla, ja syitä tähän on pitkät välimatkat, väärä opintoala ja kielivaikudet. Toivottavasti kokouksessa tulee keskustelua aiheesen liittyen, sillä nämä samat ongelmat koskettavat varmasti monia saamelaisnuoria. 

Kokouksessa nimeämme myös nuorisoneuvoston edustajan saamelaiskäräjien kokoukseen, joka pidetään 20.6. – Onhan meillä puhe- ja läsnäolo-oikeus saamelaiskäräjien kokouksessa.

Perjantaisin terveisin Elli-Marja


Oanehaččat seamma sámegillii - Boahttevahku prográmma

Vuossárgga mii deaivvadit mánáidáittardeaddji Maria Kaisa Aula Anáris. Deaivvádeapmái leat boahtime nuoraidráđis  nuoraidčálli Inka, ságadoalli Laura, mun (Elli-Marja) ja Inga Oulus. Soitá leat ahte earátge nuoraidráđis oassálastet go gullet ahte Inka lea diŋgon dohko gáfe ja bullá ;) .....  

Duorastaga mis lea skuvlejupmi, man ulbmilin lea muitalit nuoraid váikkuhanvejolášvuođain dáppe Suomas ja seammas movttiidahtit geavahit daid váikkuhanvejolašvuođaid.

Bearjadaga mis lea nuoraidráđi čoahkkin.  Čoahkkimis mii gieđahallat ee. nuoraidráđi  dán jagi ja olles doaibmabaji ulbmiliid ja áššelisttus leat  maid blogi ja neahttasiidduid ođasmahttin, skuvlejupmi sámenuoraide, Ijahis idja 2012 ja Sámiráđi konfereanssa 2012.
Mii maiddái namuhit nuoraidráđi ovttasteaddji sámedikki dievasčoahkkimii.

Lasi čoahkkin- ságaid de čoahkkima maŋŋel dáppe bloggas! Mu mielas lea hui dehaláš čállit deike maid sámegillii ja sávvan mii oažžut fargga lohkat maid anáraš- ja nuortalašgielat teavsttaid dáppe.     
-EMH- 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti