perjantai 15. kesäkuuta 2012

Ofelaš - tietoisku NN:lle

Ofelaš- toiminta Norjassa

Saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnun toiminnanohjaaja Petra Magga-Vars järjesti nuorineuvostolle tapaamisen Norjan Ofelaksen Mikkel Rasmus Logjen kanssa.

Mikkel kertoi meille yleisesti perustietoa Norjan Ofelas-toiminnasta. Norjassa on kolme Ofelasta, jotka  valitaan vuodeksi kerrallaan. Ofelaksen tehtävänä on kiertää ympäri Norjan kouluja kertomassa saamelaisista. Enimmäkseen Ofelakset kiertävät toisen asteen kouluja.

Ofelakset ovat 18–25- vuotiaita nuoria saamelaisia ja heiltä vaaditaan perustietoisuus saamelaiskulttuurista ja historiasta. Mikkel kertoi, että työhön hakiessa laaditaan normaali CV ja lisäksi heille pidetään tavallinen työhaastattelu. Ofelaksen tulee olla sanavalmis ja hyvä esiintyjä.

Valituille Ofelaksille pidetään kuuden viikon intensiivikurssi, jossa he opiskelevat 15 opintopisteen verran saamelaiskulttuuria ja historiaa. Mikkel kertoi, että Ofelaksen työ on omalta osaltaan rankkaa sillä työssä joutuu pakostakin matkustelemaan todella paljon. Se kuitenkin on todella antoisaa ja Mikkel sanoikin, että hän voisi hyvin jatkaa työssä toisenkin vuoden.

Mikkel näytti meille kouluille esiteltävän dia-esityksen, mikä oli mielestäni todella kattava. Siinä tuli lyhyesti saamelainen kulttuuri pähkinänkuoressa.


Ofelaš- doaibma Norggas 

Sámi mánáidkulturguovddáža Mánu doaibmajođiheaddji Petra Magga-Vars ordnii nuoraidráđđái deaivvadeami Norgga Ofelaččain Mikkel Rasmus Logjein.

Mikkel muitalii midjiide álmmolaččat vuođđodieđuid Norgga Ofelaš-doaimmas. Norggas lea golbma Ofelačča, geat válljejuvvo jahkái hávil. Ofelačča bargun lea mátkkoštit miehtá Norgga muitaleamen skuvllain sápmelaččaid birra. Eanáš Ofelaččat fitnet muitaleamen joatkkaskuvllain. 

Ofelaččat leat 18-25-jáhkasaččat sámenuorat geain gáibiduvvo nána gelbbolašvuohta sáme kultuvrras ja historjjás. Mikkel muitalii, ahte go viežža bargui nu galgá čállit dábálaš CV ja sidjiide dollojuvvo maid bargojearahallan. Ofelaš galga leat njoavčilisgielat ja čeahppi muitalit.

Ofelaččaide ordnejuvvo guhtta vahkkosaš intensiivakursa sáme kultuvrras ja historjjás, mas sii oččot 15 oahpočuoggá. Mikkel muitalii, ahte Ofelaš-doaibma lea garra bargu daningo dies galgá mátkkoštit nu olu. Dat goit lea maid hirbmat gelddolaš ja Mikkel logaige, ahte son sáhtášii bures joatkkit vel nuppi jagi.

Mikkel čájehii midjiide dia-čájáhusa mii lea oaivvilduvvon skuvllaide. Čájáhusas bođii  sáme historjá ja kultur bures oanehaččat.

Laura-Maija Niittyvuopio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti